Site Rengi


Özel Güvenlik Dersleri

Özel Güvenlik Dersleri

Özel Güvenlik Dersleri ,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki temel eğitimler;
Silahlı güvenlik personeli için 120 saat,
Silahsız güvenlik personeli için 100 saattir.

Silahlı Özel Güvenlik Dersleri

 • 1.Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları (20 saat)
 • 2. Güvenlik tedbirleri (20 saat)
 • 3. Güvenlik sistem ve cihazları (5 saat)
 • 4. Temel ilk yardım (10 saat)
 • 5. Genel Kollukla ilişkiler (4 saat)
 • 6. Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı (8 saat)
 • 7. Silah bilgisi ve atış (20 saat)
 • 8. Etkili iletişim (12 saat)
 • 9. Kalabalık yönetimi (10 saat)
 • 10. Kişi koruma (9 saat)
 • 11. Uyuşturucu madde bilgileri (2 saat)

Silahsız Özel Güvenlik Dersleri

 • 1. Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları (20 saat)
 • 2. Güvenlik tedbirleri (20 saat)
 • 3. Güvenlik sistem ve cihazları (5 saat)
 • 4. Temel ilk yardım (10 saat)
 • 5. Genel Kollukla ilişkiler (4 saat)
 • 6. Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı (8 saat)
 • 7. Etkili iletişim (12 saat)
 • 8. Kalabalık yönetimi (10 saat)
 • 9. Kişi koruma (9 saat)
 • 10. Uyuşturucu madde bilgileri (2 saat)

Özel Güvenlik Dersleri İçerikleri

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

Güvenlik kavramı, “toplum yaşamında kanuni düzenin bozulmadan
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu” [TDK, 1994:340]
olarak tanımlanan ve insanın yaşamını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz
şartlardan birisidir. Ancak, güvenliği sağlanmış ve bu sayede olası
tehlikelerden korunmuş insan, güven içinde yaşamını sürdürebilir.Bu Yüzden Özel Güvenlik Görevlisi , Özel Güvenlik Hukuku İle ilgili Gerekleri Bilmelidir.

Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik tedbirlerinde AMAÇ suçun oluşmasını önlemek,alınan bütün tedbirlere rağ –

men suçun meydana gelmesi halinde olası zararları en düşük seviyede tutmak,bir suçun

işlenmesi halinde ise suçluların en kısa sürede yakalanmasına yardımcı olmaktır.

Potansiyel suç eylemleri,işlenmesi düşünülen suç sonucunda elde edilebilecek kazanç,

buna ulaşmak için harcanan emek ve göze alınan risk üçlüsü bir arada değerlendirilmesiyle

şekillenir.Yani yakalanma riskinin fazla,neticede elde edilecek kazanç az ve harcanacak emek

te fazla ise suç işleme düşüncesi kolay kolay eyleme dönüştürülemez.

İşte suç işleme eğilimindeki kişilerin düşüncelerinin eyleme dönüşmemesi için tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizde de 2495 sy.yasa,daha sonrada 5188 sy.yasa ile gerekli tedbirlerin alınması planlanmıştır.

Bu çerçeveden bakıldığında Özel Güvenlik Teşkilatını oluşturan personelin ne gibi

güvenlik tedbirleri alması gerektiğini çok iyi bilmesi ve uygulamaya koyması gerekliliği

ortaya çıkar.

Güvenlik Sistem ve Cihazları

Özel Güvenlik Personelinin Mesleki Hayatında Kullanacağı Elektronik Cihazları Anlatan Derstir.

Temel İlk Yardım

Temel İlk Yardımın Öğrenildiği Derstir.

Genel Kolluklar İlişkisi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 1. maddesinde : “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” denilmektedir.

Bu başlangıç maddesinden de anlaşılacağı üzere özel güvenlik hizmetlerinde görev yapan özel güvenlik personelinin en temel varlık gayesi, görev ve sorumluluk alanında kamu güvenliğini tamamlayıcı, bütünleyici ve yardımcı olarak görevini yerine getirmektir.

Nitekim genel kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik personelleri her zaman olmasa bile kanunlar çerçevesinde gerekli hallerde birlikte hareket etmek durumundadır.

Genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri bakımından karşılaştırılması bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede öncelikli olarak Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin nasıl örgütlendiği konusuna değinilmiş, genel kolluk kuvvetleri olan polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarından ve bu teşkilatların sorumluluk alanlarından bahsedilmiştir.

Daha sonra genel kolluk haricindeki özel kolluk ve yardımcı kolluk konularının çerçevesi çizilerek özel güvenlik teşkilatlarının konumu, özel güvenlik görevlilerinin ve genel kolluk kuvvetlerinin görevleri, yetkileri, sorumluluk bölgeleri, benzerlikleri ve farklılıkları belirtilmiştir.

Ayrıca genel kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik hizmeti gören güvenlik personelleri görev ve yetki bakımından karşılaştırılmış ve denetleme konusuna değinilmiştir. Çalışma tartışma ve sonuç ile sonlandırılmıştır.

Kalabalık Yönetimi

GRUP: Birbirleri ile ilişkide bulunan ,birbirlerinin varlığını dikkate alan ve aralarındaki bazı ortak yönlerin farkında olan birden fazla insandur.· Ortak bir amaç vardır.· Kendi aralarında etkileşim vardır.· Liderleri vardır.

Ör -1:Aile,arkadaş,toplumsal grup…Ör.2 :Hayvanat bahçesinde aslan kafesine bakan insanlar grup değil,seyirci kalabalık özelliğindedir.Ancak,aslanın kafesten biran için çıktığını ve bu insanların aslandan kurtulmak için yakındaki bir büfeye sığındıklarını düşünelim.Bu durumda grup oluşturmuş olurlar.

Çünkü:· Hepsi ortak bir korkunun farkındalar· Kurtulmak için birlikte hareket ederler· Bir kişinin yönlendirmeleri( lider) ile ortak önlemler alırlar.GRUP DİNAMİĞİ:Grup içinde çalışmakta olan,grubun veya grup üyelerinin davranışlarını belirleyen etkenleri,birbirlerinin varlığından haberdar olan grup içi enerjidir.Yani grup içinde her bireyin davranışı veya davranışları ,örgütlenmeleridir.

 • Hareket halindedir.
 • Aktiftir
 • Canlılık ifade eder.

Dörtyol Star Özel Güvenlik

22 Şubat 2021
402 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?